Literatur:Wakamizu 2007

Aus Kamigraphie
Wechseln zu: Navigation, Suche

Wakamizu, Suguru 若水優 (2007). Edokko kishitsu to namazu-e 江戸っ子気質と鯰絵. Tokyo: Kadokawa Gakugei Shuppan.