Literatur:Yamazaki 2005

Aus Kamigraphie
Wechseln zu: Navigation, Suche

Yamazaki, Makoto 山崎 亮 (2005). „Ōmu Shinrikyō jiken to shūkyōgaku: Chikatetsu sarin jiken no jūnen ato ni“ オウム真理教事件と宗教学 : 地下鉄サリン事件の10年後に. Fukushi bunka 福祉文化 4, S. 35–44.