Literatur:Yoshinari 2006

Aus Kamigraphie
Wechseln zu: Navigation, Suche

Yoshinari, Naoki 吉成 直樹 und Hiromi Fuku (2006). Ryūkyū Ōkoku to wakō: Omoro no kataru rekishi 琉球王国と倭寇 : おもろの語る歴史. Tôkyô: Shinwasha.