Literatur:Kuroda 1983

Wechseln zu: Navigation, Suche
Kuroda Toshio 黒田俊雄 1983
„Nihon shūkyōshi-jō no shintō 日本宗教史上の神道.“ In: Kuroda Toshio 黒田俊雄 (Hg.), Ōbō to buppō:chūseishi no kōzu 王法と仏法―中世史の構図. Kyoto: Hōzōkan 1983, S. 52–78.

Verwendung