Literatur:Miyata 1998

Wechseln zu: Navigation, Suche
Miyata Noboru 宮田登 (Hg.) 1998
Shichifukujin shinkō jiten 七福神信仰事典. Tokyo: Ebisu Kōshō Shuppan 1998.

Verwendung